100 ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & BIG OLIVE

Σε συνεργασία με τις 100 Ανθεκτικές Πόλεις των ιδρυμάτων Rockfeller και Bertelsmann/ Transatlantic Policy Lab, η Big Olive σχεδίασε μία ειδική θεματική περιήγηση στο 6ο & στο 3ο δημοτικό διαμέρισμα. Στόχος της επιτόπιας έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι λόγοι για την κοινωνική και πολεοδομική υποανάπτυξη των περιοχών αυτών και παράλληλα να επισημανθούν οι ευκαιρίες που ανακύπτουν στον ευρύ αστικό ιστό. Τη διαδρομή συνεπιμελήθηκε και παρουσίασε ο επιστημονικός συνεργάτης της Big Olive στο project, Λουκάς Τριάντης.

Κατά τη συνεργασία, η Big Olive επιμελήθηκε τα παρακάτω:

➢ έρευνα αστικού τοπίου & παραγωγή περιεχομένου
➢ σχεδιασμό & επιμέλεια διαδρομής


Καλάθι