ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ & BIG OLIVE

Η Big Olive σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτενές πλάνο επτά ημερών για την αρχιτεκτονική Σχολή της Λουκέρνης.

Στο πλαίσιο της εκδρομής η Big Olive επιμελήθηκε τα παρακάτω:
➢ ειδική έρευνα στον προορισμό
➢ διάλεξη από αρχιτέκτονα, επιστημονικό συνεργάτη της Big Olive
➢ επικοινωνία και οργάνωση in situ διαλέξεων σε ιδιωτικούς χώρους
➢ σχεδιασμός, προσαρμογή και υλοποίηση διαδρομών
➢ συμπληρωματικές υπηρεσίες προορισμού (επιμέλεια menu & ταξιδιωτικές υπηρεσίες).
➢ εσωτερικές διαδικασίες.

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (κέντρο & προάστια) και στο ιστορικό νησί της Αίγινας.


Καλάθι