Η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου είναι μία πρωτοβουλία της UNESCO, του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του ΟΗΕ.
Ξεκίνησε το 2001, μετά από πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εκδοτών και η ιδέα προέκυψε μετά από τη μεγάλη αποδοχή που είχε η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Ο τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη και η διοργάνωση διαρκεί από τις 23 Απριλίου (Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων) έως τις 22 Απριλίου του επόμενου έτους.

Η Αθήνα επελέγη «Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» για το 2018 χάρη στην ποιότητα των εκδηλώσεων που ήδη διοργανώνονται στην Αθήνα με την υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας βιβλίου. Μετά τη φιλοξενία της documenta 14 και τη δημιουργική έκρηξη που σημειώνεται στην πόλη, τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η Big Olive ανέλαβε την υποστήριξη της επιμέλειας του προγράμματος της Αθήνα 2018 και συγκεκριμένα:
➢ την αξιολόγηση και επιλογή προταθέντων δράσεων σε συνεργασία με την Αθήνα 2018
➢ την επικοινωνία και τις συναντήσεις με τους φορείς (ιδιώτες, πρωτοβουλίες πόλεις, Ιδρύματα κ.α.)
➢ την επιμέλεια και αναπροσαρμογή των προτάσεων .


Καλάθι