Σχολή Αρχιτεκτονικής | UIC Barcelona

Το μεταπτυχιακό τμήμα διεθνούς συνεργασίας βιώσιμης Αρχιτεκτονικής για επιτακτικές ανάγκες (Masters of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture(website) βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για ένα πρόγραμμα με τον τίτλο “Διερεύνηση Στρατηγικών για την ενσωμάτωση των Προσφύγων  ενισχύοντας τις αστικές μεταλλάξεις [”Exploring Refugee Integration Strategies By Enhancing Urban Transitions” ]

H Big Olive πρότεινε & υλοποίησε 
  • 3-ωρη διαδρομή στην πόλη της Θεσσαλονίκη με έμφαση στις διαφορετικές τις αποχρώσεις (Θεσσαλονίκη: μία πολυπολιτισμική πόλη) που πλαισιώθηκε με μία συνάντηση στο Κέντρο υποστήριξης νέων της ARSIS 

Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2019
Τοποθεσία:  Εξωτερικό και επίσκεψη στην ARSIS
Αριθμός Συμμετεχόντων: 25
Υπηρεσίες: Επικοινωνία & οργάνωση επισκέψεων σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιασμός και υλοποίηση θεματικού περιπάτου
Επιμελήτρια Big Olive: Φωτεινή Μάμαλη
Φωτογραφίες: @Kostas Kandylas

Καλάθι