Σχολή Αρχιτεκτονικής | UIC Βαρκελώνης

Το μεταπτυχιακό τμήμα διεθνούς συνεργασίας βιώσιμης Αρχιτεκτονικής επιτακτικής ανάγκης (Masters of International Cooperation Sustainable Emergency Architecture(website) βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Διερεύνηση Στρατηγικών για την ενσωμάτωση των Προσφύγων  ενισχύοντας τις αστικές μεταλλάξεις [»Exploring Refugee Integration Strategies By Enhancing Urban Transitions» ]

H Big Olive πρότεινε & υλοποίησε 
  • 3-ωρη διαδρομή στην πόλη της Θεσσαλονίκη με έμφαση στις διαφορετικές τις αποχρώσεις (Θεσσαλονίκη: μία πολυπολιτισμική πόλη) που πλαισιώθηκε με μία συνάντηση στο Κέντρο υποστήριξης νέων της ARSIS 

Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2019
Τοποθεσία:  Εξωτερικό και επίσκεψη στην ARSIS
Αριθμός Συμμετεχόντων: 25  pax
Υπηρεσίες: Επικοινωνία & οργάνωση επισκέψεων σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιασμός και υλοποίηση θεματικού περιπάτου
Ομάδας Παραγωγής: Big Olive, Φωτεινή Μάμαλη (αρχιτέκτονας ΑΠΘ)
Φωτογραφίες: @Kostas Kandylas

 

 

Καλάθι